May 30, 2016

Bob Dylan - The Michigan Daily (MI) November 9th 1975


Bob Dylan 
 The Michigan Daily (MI) 
November 9th 1975

Bob Dylan - The Star News (NC) January 11th 1978

Bob Dylan
 The Star News (NC) 
January 11th 1978

Bob Dylan - "Tangled Up In Blue" Royal Albert Hall London October 22nd 2015

Bob Dylan 
 "Tangled Up In Blue" 
Royal Albert Hall 
London, England 
October 22nd 2015

Bob Dylan - The Spokesman Review (WA) October 15th 2001

Bob Dylan 
 The Spokesman Review (WA)
October 15th 2001

Bob Dylan - NRC Handelsblad (The Netherlands) June 12th 1989

  
Bob Dylan 
 NRC Handelsblad (The Netherlands)
 June 12th 1989

Bob Dylan - Limburgsch Dagblad (The Netherlands) June 16th 1989

Bob Dylan  
Limburgsch Dagblad (The Netherlands)
 June 16th 1989

Bob Dylan - Limburgsch Dagblad (The Netherlands) July 12th 1990

Bob Dylan 
  Limburgsch Dagblad (The Netherlands) 
July 12th 1990

Bob Dylan - Leeuwarder Courant (The Netherlands) July 9th 1990

Bob Dylan 
 Leeuwarder Courant (The Netherlands)
 July 9th 1990

Bob Dylan - Het Vrije Volk (The Netherlands) June 12th 1989

Bob Dylan 
 Het Vrije Volk (The Netherlands) 
June 12th 1989